Jiří Suchánek – Luxburger ve spolupráci s Petrou Roubalovou/ Luxburger in cooperation with Petra Roubalová (EN)

Jiří Suchánek – Luxburger / in collaboration with Petra Roubalová

Jiří Suchánek je jedním z předních multimediálních experimentálních umělců v České republice. Převážně se zabývá tvorbou permanentních audiovizualních instalací reagujících na zvuk. Luxburger je instrument, který je ovládán světlem. Světlo z různých zdrojů nástroj převádí na hudební tóny. Použitím např. ohně, baterky, nebo LED didody dochází k rozezvučení instrumentu. Atmosféra celé performance je dokreslena VJ projekcí Petry Roubalové, která zároveň, jakožto další zdroj světla, ovládá Luxburger.

Share: