Roman Kekel, Mary Mušková, Vlastimil Slinták, Tamás Vigh – SoundGenesis

Roman Kekel, Mary Mušková, Vlastimil Slinták, Tamás Vigh - SoundGenesis

Koncept instalace vychází z výkladu biblického příběhu o stvoření světa. Inspirace knihou Genesis vedla ke kompozici zvukových stop a snímání lidského pohybu, které vytváří symfonii , na jejímž konci se nachází plod civilizace - člověk. V jednotlivých částech místnosti se ozývají různé zvuky, které demonstrují jednotlivé pasáže stvoření světa.

Gn 1,1-3 Gn 1,3.5 Gn 1,6-8 Gn 1,9-10 Gn 1,11-12 Gn 1, 14-16 Gn 1,20-22 Gn 1,24-25 Gn 1,26-28

Share: