PĚT PLATÓNSKÝCH TĚLES

MARKÉTA VARADIOVÁ - PĚT PLATÓNSKÝCH TĚLES

Markéta Varadiová vystaví na festivalu Pět platónských těles. V geometrii se takto říká pěti geometrickým objektům - krychli, čtyřstěnu, osmistěnu, dvanáctistěnu a dvacetistěnu. Každé těleso podle antické tradice souvisí s jedním ze čtyř živlů a pátý znázorňuje jsoucno. Každé těleso je vytvořeno ze zrcadlových ploch. Návštěvníci se díky zrcadlení na chvíli stanou součástí těchto objektů.

Sdílejte dál na: